اطلاعات محصول

این پکیج بینظیر شامل مدلینگ های اسلحه های مختلف ، تک تیرانداز ، شات گان میباشد همچنین در این مجموعه طراحی لحظه انفجار همچنین انیمیشن شخص تیرانداز موجود هست . شما میتوانید خیلی راحت توسط این پکیج انیمیشن یا بازی اختصاصی خودتتان را بسازید.

Featuring a sniper rifle, assault rifle and shotgun, the Ironbelly AAA “Sharpshooter Variety Pack” includes three weapons designed with the marksman in mind. This pack also includes muzzle flashes and fully rigged and animated FP Arms. These assets are easy to drop into any FPS and are ideal for customization.