اطلاعات محصول

یک نرم افزار فروشگاهی کامل که با استفاده از تکنولوژی React-Native طراحی شده و به صورت کامل در اختیار توسعه دهندهگان قرار گرفته است. این فروشگاه سازگار با WooCommerce میباشد. همچنین لینک کامل راه اندازی این مجموعه در دسترس میباشد که به شما کمک میکند تا به راحتی از این محصول حتی بدون داشتن اطلاعات برنامه نویسی استفاده نمایید.

You are shop-owners of physical stores with high-traffic consumers and think to go digital. Or you are online shop-owners with E-Commerce websites. Both of you want to maximize sale opportunities. You are developers who are challenged to develop store mobile application in shorter time. You question how can MStore help. Here are your answers. Demo website: http://dokan.mstore.io http://rehub.mstore.io http://handy.mstore.io User guide: https://inspireui.github.io/mstore-mv/docs/introduce