اطلاعات محصول

مجموعه زیبا و عاشقانه 72 عکسی از گل های رنگی. همه چیز با دست با استفاده از رنگ های گواش نقاشی شده است. 62 گل و 10 تک برگ در این مجموعه موجود می باشد. اندازه تقریبی:1*1 و 2*2 گل ها توسط دست نقاشی شده و هر تصویر یک فایل PNG جداگانه، 600 dpi، بدون پس زمینه است.

Beautiful, romantic set of 72 hand painted floral images. Everything is painted by hand, using gouache paints ; 62 single flowers and leaves ; 10 ready to use bouquets Size approximately: 1 x 1 up to 2 x 2 inches Flowers are painted by hand and every image is a separate PNG file, 600 dpi, without background.