اطلاعات محصول

فونت belittong سبک جدیدی از این مجموعه می باشد. از این مجموعه در پروژه های مختلفی میتوان استفاده نمود.همچنین مواردی مثل هدر سایت پوستر پوشاک و غیره میتوان از این فونت زیبا استفاده کرد.این مجموعه شامل فایل های otf و ttf می باشد.

Belittong font with new style handwritten, this font will perfect for many different project ex: quotes, logo, blog header, poster, banding, fashion, apparel, letter, invitation, stationery, etc... OTF | TTF