اطلاعات محصول

یک فونت آسیای شرقی ژاپنی که بسیار محبوب می باشد و برای مواردی مانندکتاب کودکان لوگو پروژه ها و غیره میتوان استفاده نمود. شامل فایل های otf و ttf

Hokuto "The North Star" is lovely, cute, simple, artistic Asian Japanese multipurpose font , suitable for many project children book, quotes, logo , heading , title etc. OTF | TTF