اطلاعات محصول

این مجموعه شامل اعداد حروف علامت ها و غیره می باشد و به شما اجازه می دهد تا طراحی خود را واقعا منحصر به فرد کنید. این فونت برای پروژه های بسیاری مانند کارت تبریک، برچسب ها، نقل قول ها، پوستر، نام تجاری، بسته بندی، وب سایت ها، عکس ها، پوشش های عکس و عکاسی و غیره بسیار مناسب می باشد. شامل otf و ttf

It has uppercase, lowercase, numbers, punctuation, symbols and support multilingual, which allowing you to make your design truly unique. It is perfect for many projects like greeting cards, labels, quotes, posters, wall art, branding, packaging, websites, photos, photo & photography overlays, signs, window art, scrap booking, tags and so much more!