اطلاعات محصول

جعبه ابزار معرفی حرفه ای شرکت. این نسخه شامل آیکون های متحرک از قبل از ارائه شده، کلیپ های فیلم و موارد دیگر، Synergy برای ویراستاران در هر سطح تجربه ای است که به دنبال راهی مناسب برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان هستند. آموزش تصویری دقیق و راهنمای PDF

Ultimate Corporate Video Toolkit. Give your video an instant hit of professional style with Synergy - a go-to pack of business themed elements for video editors and animators. Featuring sleek lower thirds, pre-rendered animated icons, footage clips and more, Synergy is designed for editors of any experience level looking for a convenient way to impress clients. Detailed video tutorial and a PDF guide included!