اطلاعات محصول

اکشن آب به طور شگفت انگیز , فوق العاده و واقع گرایانه عکس شما را تبدیل به قطرات آب می کند. خروجی شامل قطره آب، حباب و بسیاری از عناصر دیگر است. پس از اتمام کار، یک فایل به خوبی سازماندهی شده و ساختار یافته با لایه های مختلف، پوشه ها و تنظیمات به شما میدهد . لینک ویدیو آموزشی برای استفاده از این اکشن فتوشاپ https://www.aparat.com/v/BWP7x

Water Action adds to your photo amazing and ultra realistic water effect. Effect include splashes, water drops, bubbles and many more elements. After action finish the work you get a well-organized and structured file with the many layers, folders and settings to improve the final result. Watch detailed video tutorial for this action http://www.youtube.com/watch?v=7v_obAmVRSU