اطلاعات محصول

فونت Mourich یک فونت بسیار زیبا و کاربردی می باشد در این پکیج دو نوع مختلف از این فونت موجود می باشد. از این فونت می توان در طراحی لوگو یا نام شرکت استفاده نمود. فایل های otf و ttf در پیکیج موجود است

The stylish serif font with 2 styles that recommended for stylish and minimalist design. Carefully designed with medium contrast of the strokes. The stylish serif with 2 styles that recommended for stylish and minimalist design. Carefully designed with medium contrast of the strokes. This font is an all-caps font or has small capitals that very useful for headline or logo. Suitable in large or small size.